NOW!

Du behöver inte köpa armaturer längre!

Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina belysningsbehov utan att behöva köpa armaturerna och bry dig om driften. Fördelarna jämfört med att köpa armaturer på traditionellt sätt. Snabböversikt:

Varje dag räknas …

I dag
I morgon
I övermorgon
Rot
Konventionell Elkostnader
… att inte göra något blir dyrt.

Inte bara elen blir dyrare varje år utan även underhållskostnaderna ökar. Varje dag som en föråldrad belysningsanläggning är i drift orsakar den onödiga merkostnader genom alltför hög elförbrukning, frekventa avbrott och stora underhållskostnader.

Spara istället för slösa!

I dag
I morgon Med NOW! avtal
I övermorgon När NOW! avtalet löper ut
Rot
KONVENTIONELL Aktuella elkostnader
Gelb
NOW! AVBETALNING Periodiska betalningar
Blau
LED Framtida elkostnader
Grün
VINST Direkta / Framtida kostnadsbesparingar
NOW! Belysning som betalar sig själv.

Med NOW! tar du steget till ett attraktivt komplett paket: Bytet till en modern belysningslösning med eff ektiva LED-armaturer och intelligent styrning kostar dig inte en enda extra krona. Du behöver varken ägna dig åt utbyte av armaturerna, idrifttagande eller underhåll av anläggningen. Istället kan du använda en del av de insparade elkostnaderna till att omedelbart sänka dina löpande driftkostnader.

Inga investeringar, inga risker!

Slösar du bort dina pengar?

Exempel från verkligheten

Före

Gammal belysningsanläggning
284 994 SEK driftkostnader/år

100 armaturer, HQL med KVG 400 W
480 W anslutningseffekt / armatur
48 kW anslutningseffekt / totalt

Efteråt

Ny belysningslösning
145 998 SEK driftkostnader/år

100 armaturer,CRAFT 280 W
280 W anslutningseffekt / armatur
28 kW anslutningseffekt / totalt

Tidigare

Gammal belysningsanläggning
1 004 454 SEK driftkostnader / år

750 armaturer, 2/58 T26
124 W anslutningseffekt / armatur
93 kW anslutningseffekt / totalt

Efteråt

Ny belysningslösning
465 264 SEK driftkostnader/år

750 armaturer, AquaForce
63 W anslutningseffekt / armatur
47 kW anslutningseffekt / totaltl

Inga bekymmer.

Vi organiserar hela moderniseringen av din belysningsanläggning från början till slut. Du kan koncentrera dig på dina uppgifter, vi tar hand om belysningen.

 

 

En NOW! expert kommer till ditt företag och tar fram fakta om den befintliga belysningen. Snabbkollen ger en första uppfattning om besparingspotentialen i ditt företag.

Efter att en gemensam avsiktsförklaring har undertecknats utarbetar belysnings-, el-, installations- och underhållsexperter en utförlig specifikation och en detaljerad planering för genomförandet av en individuell NOW! lösning..

Ett NOW! avtal omfattar alla områden: Specialister ordnar demontering och avfallshantering av de gamla armaturerna och ljuskällorna, levererar och installerar det nya belysningssystemet och tar det i drift.

Fullservicepaketet omfattar skötseln av systemet inklusive alla underhålls- och reparationsarbeten under hela avtalstiden.

Uppgifter med (*) måste fyllas i.

to top